Wegvervoerders staan voor grote keuzes

Na corona is de economie bezig aan een krachtig herstel. Voor logistieke dienstverleners in het wegvervoer betekent dit nieuwe uitdagingen. Want wat is er nodig voor een gezonde toekomst. Investeren in meer vrachtwagens (en dito chauffeurs)? Of liggen in de post-corona logistiek de prioriteiten anders? Mijn stelling is dat laatste. 

Door halve en hele lockdowns zijn wij als maatschappij in hoog tempo verder gewend geraakt aan online winkelen. Zoeken, bestellen, betalen en volgen: van het in huis halen van de dagelijkse boodschappen tot de aanschaf van de allernieuwste gadgets gaat het digitaal allemaal supersimpel en -efficiënt. Vervoerders die actief zijn in de last mile weten inmiddels wat op dit gebied van hen gevraagd wordt.

Wat wij als consument sinds korte tijd steeds gewoner vinden, zal zich onherroepelijk verder uitbreiden naar de logistiek in het business-to-business segment. Want waarom nog aanmodderen met Excels, e-mails en constant nabellen, als wij vanuit de thuissituatie weten hoe makkelijk het digitaal gaat. Van veel logistieke dienstverleners in het wegvervoer vraagt dit een nieuwe mindset. IT is niet langer te zien als een kostenpost, maar wordt een primaire voorwaarde om te kunnen bestaan.

Investeren in IT moet daarbij verder gaan dan het traditionele transportmanagement (TMS), waarbij communicatie - zover dat al gebeurt - hoofdzakelijk plaatsvindt met boordcomputers. Dergelijke digitalisering is met name intern gericht en maakt in de ‘nieuwe werkelijkheid’ niet het verschil. Externe partijen willen – analoog aan de consumentenmarkt – orders digitaal kunnen inschieten, via track & trace hun lading volgen, facturen inzien, etc. Dat vraagt andere, op ketensamenwerking gerichte TMS-systemen of aanvulling van bestaande TMS-en met doelgerichte portalen. De logistieke dienstverlener in het wegvervoer kan op die manier proactief informatie uitwisselen met klanten, leveranciers, vervoerders en/of ontvangers en zo ketens zowel voor zichzelf als voor alle ketenpartners daadwerkelijk efficiënter maken.

Uiteraard blijven trucks voor de wegvervoerder een onmisbare heilige graal, waarin alleen al vanuit oogpunt van duurzaamheid voortdurend investeren nodig is. Tegelijkertijd is de grote vraag wat het meeste rendeert. Want wie in zijn IT niet klaar is voor de snel groeiende vraag naar snelheid, flexibiliteit en digitale transparantie, rijdt straks mogelijk doelloos leeg rond.