Meebewegen in de logistieke sector: Veerkracht in tijden van verandering

De recente gebeurtenissen in de Rode zee hebben opnieuw aangetoond dat het vermogen om snel te reageren op verstoringen in de supply chain van cruciaal belang is voor bedrijven om hun positie te behouden. Voor de komende jaren staan er aanzienlijke uitdagingen te wachten, variërend van duurzaamheid met beperkte kosten tot een onzekere economische periode. Daarnaast spelen de praktische gevolgen van klimaatverandering met extreme weersomstandigheden als gevolg en groeiende zorgen over digitale veiligheid een steeds grotere rol. Kortom, er liggen complexe en soms tegenstrijdige vraagstukken op de directietafel, die vragen om visie, strategie, en vooral veerkracht.

Waar staan we nu?

Volgens een internationaal onderzoek* binnen de transportsector beschouwt slechts 46% het als essentieel om zich voor te bereiden op wereldwijde verstoringen. Opmerkelijk is dat meer dan de helft gelooft dat het ergste achter de rug is, wat aangeeft dat er nog aanzienlijk werk aan de winkel is.

Om als gehele sector adequaat te kunnen anticiperen op voortdurend veranderende omstandigheden, is samenwerking cruciaal. Sterke samenwerkingsverbanden, waarin zowel kosten als baten worden gedeeld, zijn essentieel om gezamenlijk crises te doorstaan.

Drie componenten voor Veerkracht

Ad-hoc reageren op de volgende verstoring is niet langer voldoende om financieel gezond te blijven en concurrenten voor te blijven. Om continu te anticiperen, innoveren, en verbeteren zijn drie essentiële componenten nodig:

  • Mindset: Het vermogen van een organisatie om te reageren op een crisis, niet alleen op de werkvloer maar ook aan de directietafel. Het nemen van de juiste beslissingen door het hoger management zorgt ervoor dat medewerkers de benodigde middelen hebben om het bedrijf door toekomstige crisissen te loodsen.
  • Testen en Verbeteren: het klinkt logisch en toch wordt het te weinig gedaan; noodscenario’s regelmatig toetsen evalueren en bijwerken. Alleen zo kan een organisatie sterker uit iedere crisis tevoorschijn komen.
  • Samenwerken: Door samen te werken met partners in de logistieke keten kan een bedrijf snel reageren op veranderingen voor of achter zich in de keten. Het delen van informatie is daarbij van essentieel belang.

Efficiëntie versus Veerkracht

Om financieel gezond te blijven, zoeken bedrijven vaak naar manieren om efficiënter te werken en kosten te optimaliseren. Dit resulteert in lage voorraden en just-in-time productieprocessen, tegelijkertijd brengt dit extra risico's met zich mee bij verstoringen in de aanvoer van grondstoffen of voorraden. Bedrijven moeten actief op zoek gaan naar mogelijkheden om deze risico's te beperken, zoals het zoeken van alternatieve leveranciers en proactief oplossen van knelpunten in de keten.

Wendbaarheid als Strategie

Snel kunnen op- of afschalen in een productieproces, samenwerken met onderaannemers en het integreren van flexibele ruimte in de keten bieden kansen voor een organisatie. Vooral grotere bedrijven zijn op dit vlak vaak deels afhankelijk van onderaannemers als flexibele schil en voelen zich daarom terecht verantwoordelijk voor deze kleinere partijen.

Een bedrijf is wendbaar en veerkrachtig als het snel kan schakelen wanneer een crisis zich voordoet. Door de risico's en mogelijkheden bij afnemers en leveranciers te begrijpen, kunnen gezamenlijk oplossingen worden gevonden. Met het accepteren dat er altijd een volgende crisis zal zijn, komt men niet voor verrassingen te staan. Regelmatig processen testen en waar nodig te optimaliseren maakt het mogelijk om adequaat te reageren in noodsituaties. Tot slot blijft samenwerking met partners in de logistieke keten een must, een advies waar slimme organisaties naar luisteren. Ketensamenwerking is cruciaal.

* “The always-on advantage” van PA Consulting