Blog

Van Supply Chain naar Supply Tube

In project gebaseerde logistiek is er grote druk om de kosten onder controle te houden. Door het ad hoc karakter van logistieke processen en het in wisselende samenstelling samenwerken met leveranciers, klanten en partners kan dit niet door standaardisatie worden gerealiseerd. Daarom moet de manier van samenwerken worden veranderd: we moeten van een supply chain naar een supply tube. Hierdoor kunnen kosten worden gereduceerd, kwaliteit en snelheid vergroot en de gewenste flexibiliteit kan worden behouden.

De Uberization van Project Logistiek

De behoefte in de markt verandert. De klant eist telkens meer: kortere levertijden, lagere prijzen en meer informatie. Dat kan alleen worden gerealiseerd door ketensamenwerking, ketenregie en keten integratie. Of, om in IT termen te praten: er is behoefte aan naadloze uitwisseling van gegevens. Snelle en eenvoudige integratie via een standaard supply chain platform oftewel een ESB (Enterprise Service Bus). En slimme workflows om de informatie tijdig te krijgen waar er behoefte aan is.IT moet de samenwerking met externe partijen eenvoudig, gemakkelijk en efficiënt mogelijk maken, zonder daarbij de controle over gegevens en security te verliezen.

Van Supply Chain naar Supply Tube

De term supply ‘chain’ sluit goed aan bij de manier waarop project logistiek in de meeste gevallen is georganiseerd. In een ketting zijn immers altijd slechts een paar schakels met elkaar verbonden. Overzicht en transparantie over het volledige logistieke proces ontbreekt hiermee.Daarom moeten we naar een nieuwe visie op logistiek: de supply tube. Hierin werken alle bedrijven uit het volledige logistieke proces naadloos met elkaar samen. Alle data worden geaggregeerd en door middel van slimme workflows kan informatie op maat en op tijd worden verstrekt aan alle stakeholders:
  • Klanten over de verwachte levertijden
  • Leveranciers over de verwachte orders
  • Logistieke partners over verwachte transporten
  • Control tower medewerkers over de volledige transportbehoefte, wat het mogelijk maakt zendingen intelligent te combineren om kosten te besparen
  • Management over alle relevante performance indicatoren uit het volledige proces

Logistieke innovatie in de praktijk

Wat wij zien is dat onze klanten die voorop lopen in de markt, steeds meer richting transparantie en het delen van data gaan. Zij richten portals in om informatie met hun klanten te delen – of zelfs met de klanten van hun klanten, of nog verder. Uiteraard willen zij gegevens maar een keer invoeren om werk te besparen en fouten te voorkomen.We zien steeds vaker dat toeleveranciers en klanten zelf hun gegevens invoeren in hun systemen via een machine-to-machine interface of internet portaal. Dat biedt grote voordelen: meer transparantie en hogere efficiency. Tegelijkertijd vereist dit een andere manier van denken en inrichten van processen en IT. Dat is exact waar ik klanten bij help in mijn rol als sustainability coach. Een van de tools die ik daarbij gebruik is Star Connect.

Star Connect: de data regisseur

Star Connect regisseert realtime gegevensstromen in uw applicatielandschap door eenvoudige ketenintegratie. Star Connect is de regisseur die gegevens correct, veilig en vindbaar wegzet in elke gewenste applicatie (ERP/ESD/EDI/WMS). Hierdoor bent u in staat snel en veilig systemen – zowel interne systemen als systemen van derden – met elkaar te koppelen. Dat lost niet alleen uw uitdagingen van vandaag op, maar zorgt ook voor een krachtig fundament naar de toekomst: met Star Connect kunt u alle toekomstige integratievraagstukken snel en adequaat oplossen.

Yellowstar - altijd in beweging

Nieuws & Events

Whitepaper: Project Based Logistics en Social Supply Chain

Verstorende gebeurtenissen, steeds kritischer klanten, een financiële race naar de bodem en niet of niet goed aan elkaar geknoopte bedrijfsapplicaties.Het logistieke proces staat zwaar onder druk. Lees de whitepaper project based logistics.

Lees meer →
Referenties

Caliber beheert wereldwijd complexe designprojecten met Star Flow

Caliber is gespecialiseerd in het plannen van alle supply chain activiteiten voor winkelinrichtingprojecten. Het bedrijf verzorgt deze diensten wereldwijd. Star Flow geeft Caliber de gewenste end-to-end visibility vanaf het ontwerp tot de oplevering van een winkelinrichting.

Lees meer →
Referenties

ACL Airshop versnelt op Schiphol reparatieprocessen en verbetert forecasting

ACL Airshop is live gegaan met Star Flow. Deze cloudgebaseerde oplossing geeft de reparateur van luchtvaartcontainers veel meer grip op het reparatieproces van luchtvaartcontainers en bijhorende workflows. Alle data is nu in één Control Tower beschikbaar.

Lees meer →