In de logistieke sector komen wij nog vaak verouderde software tegen. Is dit eigenlijk bezwaarlijk, zo vroeg ik mij af. Bedrijven die ik er over spreek, prijzen de stabiliteit van hun eigen oude systeem. Iedereen binnen een onderneming weet ook hoe er mee om te gaan. En daarbij zullen de kosten voor het in de lucht houden laag zijn.

Vanaf een afstand bezien lijkt dit wellicht prima. Veroudering heeft echter niet alleen betrekking op de toegepaste technologie, maar ook op de gekozen architectuur van de logistieke software, op de aanpasbaarheid daarvan én op het vermogen van een bedrijf om mee te bewegen in een steeds sneller veranderende wereld. Met enige kunstgrepen kan oude software meestal nog wel op nieuwere hardware draaien. Maar wie wil nog investeren in verouderde ontwikkelomgevingen. De vraag is hoe lang je een zwart/wit televisie nog kunt laten repareren. Welke continuïteitsrisico’s vind je acceptabel. Wie in Basic of Cobol wil laten programmeren, zal moeten werven in een bejaardentehuis.

Nieuwe software bevat bovendien nieuwe logica. Van de typemachine in de jaren tachtig, de opkomst van databases in de jaren negentig naar de introductie van Windows waren grote stappen voorwaarts. Door workflowmanagement verdwenen procesfouten. Big data, softwarerobots, 24/7 zelfredzaamheid van klanten en toeleveranciers volgden. Met nieuwe technologie ontstonden nieuwe functionele mogelijkheden en andere manieren van werken, met een veel hogere productiviteit.

Ontwikkelingen gaan bovendien in sneltreinvaart verder. Nog niet zo heel lang geleden bestudeerde je als softwareontwikkelaar eerst de processen van een bedrijf en verzamelde je alle uitvoerdocumenten, om vervolgens op die manier te gaan bouwen. De werkprocessen waren gestold in de software en meestal werd de operatie en de boekhouding in een enkel pakket voorzien. Dat voelde als een harnas, zonder enige flexibiliteit en vermogen tot aanpassing aan veranderende omstandigheden.

Veranderen gaat veel verder dan IT

Tegenwoordige succesvolle bedrijven zijn echter ‘agile’ en gebruiken vele applicaties van verschillende leveranciers. Veranderen is het nieuwe standaard en gaat veel verder dan IT. Wie om zich heen kijkt, ziet in vrijwel elke sector bestaande businessmodellen radicaal op de schop gaan. Agile stelt hierbij nieuwe eisen aan de technologie en de samenwerkingsmogelijkheden van softwaresystemen. Low code is essentieel om met weinig middelen nieuwe functies te kunnen bouwen (Mendix, Apex, Outsystems, etc.) en deze middels ESB (enterprise service bus zoals Seeburger, Talend, Biztalk etc.) snel te integreren in het bestaande applicatielandschap. Als de klant iets vraagt, wil deze het ‘morgen’ gerealiseerd hebben.

Het mag duidelijk zijn: met verouderde software kan een bedrijf echt niet meer mee in deze ontwikkelingen. Hoe zeer ook een verouderd standaardpakket nog steeds lijkt te voldoen. Handhaving is alleen te overwegen als je als bedrijf zeker weet dat je de komende jaren exact hetzelfde blijft doen. Waarbij je er bovendien van uit moeten kunnen gaan dat ook je leverancier overleeft. Maar kijk eens vijf jaar achterom of gewoon even om je heen. Dan weet je wat je moet doen.