In de gesprekken met onze klanten merk ik dat de eisen en verwachtingen telkens hoger komen te liggen in projectgebaseerde logistiek. De klanten van onze klanten verwachten telkens kortere levertijden, hogere voorspelbaarheid en meer flexibiliteit – maar dan wel tegen de laagst mogelijke kosten. In deze blog leg ik uit hoe data-integratie, ketensamenwerking en transparantie kunnen helpen logistieke processen efficiënter te laten verlopen, foutkansen te verminderen en kosten te verlagen. 

Oorzaken

Zeker voor organisaties die veel op ad hoc basis transporteren liggen fouten op de loer, met als gevolg vertragingen en hoge kosten. Een belangrijke oorzaak van deze fouten is een gebrek aan gedeelde informatie. De informatie is vaak wel ‘ergens’ beschikbaar, maar dan in een Excel-document waar de rest van de organisatie – of uw klant, of de klant van uw klant – geen toegang tot heeft. Door gebrek aan informatie is het onmogelijk om echt efficiënt te plannen, bijvoorbeeld door meerdere zendingen slim te combineren of tijdig te anticiperen. Ik zeg wel eens: als je het maar lang genoeg in je warehouse laat liggen, dan wordt het vanzelf spoed. 

Van data naar informatie naar inzicht

Om echt efficiënt te kunnen werken, is nauwere samenwerking in de keten noodzakelijk. Op dit moment wordt nog veel data alleen op bedrijfsniveau vastgelegd. Door deze data gericht te combineren en te delen met andere partijen in de keten krijgt u end-to-end visibility in de supply chain. Rapportages geven zowel ‘high level’ overzicht als inzicht in onderliggende gegevens. U krijgt inzicht in optimalisatiemogelijkheden en bent in staat om transparanter te werken door relevante logistieke informatie met uw klanten te delen. 

De waarde van delen

Door gegevensuitwisseling binnen de keten kunnen fouten worden voorkomen, de klanttevredenheid kan worden verhoogd en processen kunnen efficiënter verlopen. Uw voordelen: minder werkzaamheden, sneller kunnen anticiperen, kortere levertijden, minder fouten en lagere kosten. 

Onze aanpak

De manier om de geschetste verbeteringen in deze blog te realiseren is een combinatie van moderne tools en een flexibele aanpak. Bij Yellowstar starten we vanaf een standaard product en vullen wij dit aan met oplossingen die op de vraag zijn toegesneden.

Als Sustainability Coach help ik onze klanten hun logistieke processen en systemen efficiënter en beter te laten werken. Eén van de dingen die wij doen is regelmatig overleg met de top 5 gebruikers van onze software. Daarin onderzoeken we hoe we het systeem zodanig kunnen inrichten, dat de klant nog efficiënter gaat werken waardoor er meer besparingen worden gerealiseerd. Deze informatie combineren wij met onze ‘best practices’ op basis van de data die we verzamelen. Zo streven wij ernaar het aantal handelingen dat een gebruiker doet te verlagen, bijvoorbeeld door handmatige werkzaamheden te vervangen door EDI. Dat is een heel concreet middel om direct de efficiency te kunnen vergroten en de kans op fouten te verminderen.