Vandaag de dag speelt zichtbaarheid een cruciale rol in de complexe dynamiek van de supply chains. Maar wat houdt dat eigenlijk in? In essentie gaat zichtbaarheid binnen de logistieke keten over het vermogen om de verschillende fases van A tot Z te kunnen volgen. Bedrijven krijgen daardoor inzicht in de goederenbewegingen tussen de verschillende schakels van deze keten. Dit omvat  zicht krijgen op de locatie, status en prestaties van grondstoffen, producten en processen in alle stadia van de supply chain.

Waarom is zichtbaarheid zo belangrijk?

Het belang van zichtbaarheid voor een organisatie draait niet alleen om interne processen en eigen stakeholders. De essentie voor een samenwerking ligt voornamelijk in het delen van meer transparante informatie met klanten en leveranciers.

De belangrijkste redenen voor meer zichtbaarheid zijn:

  • Risicobeheer: Zichtbaarheid draagt bij aan het identificeren en verminderen van risico's in de toeleveringsketen, zoals vertragingen, kwaliteitsproblemen en verstoringen door natuurrampen of politieke gebeurtenissen.
  • Efficiëntieverbetering: Bedrijven kunnen inefficiënties opsporen en elimineren, denk aan overmatige voorraden, langere doorlooptijden en onnodige transportkosten.
  • Klanttevredenheid: Krijg een hogere klanttevredenheid door real-time informatie te kunnen verstrekken aan klanten over de status van hun bestellingen.
  • Voorraadbeheer: Bedrijven zijn in staat om nauwkeuriger voorraadniveaus te voorspellen en te beheren. Hierdoor kunnen ze de juiste balans vinden tussen het minimaliseren van voorraadkosten en het voorkomen van tekorten.

Het streven naar real-time zichtbaarheid

Real-time zichtbaarheid lijkt een ideaal streven, toch is het belangrijk om realistisch te blijven over wat dit betekent èn of het wel altijd nodig is. In veel gevallen is real-time zichtbaarheid gebaseerd op gegevens die 'real-time benaderen', wat betekent dat de getoonde informatie enkele seconden tot enkele minuten oud is. Voor verschillende segmenten van de supply chain kan de behoefte aan real-time updates variëren. Zo is dagelijkse of tweedaagse updates wellicht voldoende voor langeafstandstransporten per schip, terwijl nauwkeurige tijdsloten worden verwacht door consumenten voor het afleveren van bezorgmaaltijden of boodschappen.

Uitdagingen bij het realiseren van zichtbaarheid

Ondanks de groeiende behoefte aan zichtbaarheid in de supply chain, blijkt uit onderzoek dat veel bedrijven er niet in slagen dit effectief te implementeren. De versnippering van data en het gebrek aan inzicht worden vaak toegeschreven aan het gebruik van losse tools en platforms zonder één overkoepelend of geïntegreerd systeem.

Een belangrijke stap naar effectieve zichtbaarheid is het combineren van zoveel mogelijk relevante data binnen één platform. Hierbij is het essentieel dat systemen in staat zijn  data uit diverse bronnen te integreren, inclusief data van verschillende modaliteiten en ketenpartners, zoals bijvoorbeeld douane-gerelateerde informatie. Het koppelen van de verschillende databronnen aan een dashboard creëert één versie van de waarheid. Hierdoor zijn planners en andere stakeholders in staat om eenvoudig te zien wat er goed loopt in de keten en waar moet worden ingegrepen.

Waarde creëren met data

Voor bedrijven die willen blijven concurreren in een steeds veranderende economische omgeving  is zichtbaarheid in de supply chain dus van onschatbare waarde. Door data te  bundelen en analyseren, en gebruik te maken van geavanceerde dashboards, kunnen bedrijven  hun supply chain processen  optimaliseren en de algehele prestaties van hun logistieke partners verbeteren.

Zichtbaarheid wordt via verschillende manieren bereikt. Gegevens kunnen worden verzameld uit diverse bronnen binnen de supply chain, zoals van leveranciers, transporteurs en magazijnen. Door deze gegevens te integreren in een centraal systeem ontstaat een beter zicht op de gehele situatie. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van slimme technologieën zoals Blockchain, IoT en geavanceerde analyses om real-time gegevens te verzamelen, te delen en te interpreteren om zo tot betere besluitvorming te kunnen komen.

Samenwerken met leveranciers, logistieke dienstverleners en andere partners om uiteindelijk informatie te delen en processen te stroomlijnen draagt bij aan een verbeterde zichtbaarheid van begin tot eind. Uiteindelijk is het een continu proces van investeren in technologie en procesverbeteringen om bij te blijven met de veranderende marktomstandigheden. Er is steeds meer informatie beschikbaar en die wil je tot bepaalde hoogte blijven delen met je ketenpartners.

Management by exception

Het streven naar 'management by exception' wordt hiermee werkelijkheid. Planners kunnen zich richten op het oplossen van problemen in plaats van zaken die goed gaan alsnog te controleren. Zichtbaarheid binnen de supply chain is niet langer een optionele functie, maar een essentiële, strategische troef voor bedrijven die streven naar concurrentievoordeel en veerkracht in een dynamische markt. Door te investeren in zichtbaarheid kunnen organisaties risico's verminderen, efficiëntie verbeteren en klanttevredenheid vergroten, waardoor ze beter gepositioneerd zijn voor succes op de lange termijn.

Maak kennis met Roland!

Roland Kuijsten heeft ruim 25 jaar ervaring binnen de logisitieke sector waarvan het grootste deel aan de kant van de rederijen. Bij deze bedrijven zag hij de kansen en mogelijkheden van digitalisering voor de branche en ondervond hijzelf de voordelen van samenwerken in de logistieke keten. Daarop maakte hij de overstap naar ICT Yellowstar waar hij zijn kennis en ervaring van supply chains inzet om met passende softwareproducten ketensamenwerking mogelijk te maken.