"Hans Ketterings van Yellowstar en Hans Hulsinga, als Logistics & Supply Chain professional verbonden aan de UC Group mailen elkaar over logistieke onderwerpen die hen beide bezighouden."

Beste Hans K,

Goede metafoor, die kanjertraining voor groep 6 in onze vorige mailwisseling! Achterovervallen en blindelings vertrouwen op je klasgenoten. Zoals je in een supply chain er op toeziet dat er tijdig wordt geïnformeerd, zodat fouten zijn te voorkomen.

Uit ervaring kan ik je wel vertellen dat in die ‘klas’ nog wel het een en ander is te verbeteren. Kanjertraining is regelmatig wetenschappelijk onderzocht en zijn er sterke aanwijzingen dat de training een effectieve methode is voor jongeren die problemen hebben in de omgang met anderen. Zo’n kanjertraining zou daarom ook eens moeten worden gegeven aan het bedrijfsleven. Hoe vaak ik niet in situaties terechtkom waarbij het supply chain team wordt behandeld als een afdeling met een deur, waardoor je naar believen kunt roeptoeteren en de problemen vervolgens naar binnen gooit. Beste mensen: een supply chain is geen afdeling! Een supply chain is een proces waarin zo goed als het hele bedrijf opereert: van design, productie, sales, marketing, planning, finance tot HR. Hoe beter deze omgang, hoe beter het resultaat: hoge klantentevredenheid, goede financiële en operationele performance en een omgeving waar mensen graag willen werken. Zoekende naar voorbeelden moest ik aan KOOP denken: het KlantenOrderOntkoppelPunt. Het is het punt dat aangeeft hoe ver stroomopwaarts in een keten een klantenorder doordringt in het productie- of distributieproces van een aanbieder van een product of dienst. Er zijn verschillende KOOP’s die op andere plekken in de keten liggen. Mijn punt hier is dat alleen door innige samenwerking van de diverse afdelingen men tot het beste resultaat komt.

Een supply chain is een complex proces met vele spelers dat zonder IT lastig is te organiseren. Het mag geen verrassing zijn dat een applicatie als ERP (staat voor Enterprise Resource Planning) bedoeld is voor de hele enterprise, ook voor logistiekelingen. MAAR… jij schrijft dat ERP’s boekhoudachtige applicaties zijn die daarvoor tekort schieten omdat ze de werkelijkheid altijd achteraf vangen. Logistieke executiesystemen zijn daar wel goed in, omdat je hiermee actuele en betrouwbare data kunt delen in de keten. Ik vind dit spannend Hans; je propageert toch niet dat iedere afdeling zijn eigen systeem moet kiezen?

Groet,

Hans Hulsinga

HANS hulsinga

UC Group

Beste Hans H,

Niet iedere afdeling moet een eigen systeem hebben, maar wel verdient elk proces een geschikte applicatie. In de jaren negentig was IT-technologie nog niet volwassen. Applicaties aan elkaar knopen was niet te doen en communiceren met externe belanghebbenden vrijwel onmogelijk. Nu, circa 25 jaar later, hebben we de Enterprise Service Bus en internet! Met een Enterprise Service Bus als stekkerblok kunnen we eenvoudig applicaties koppelen en internet stelt ons in staat om alle ketenpartijen hierop aan te sluiten. En waar dat niet kan, kunnen wij portalen en apps ontwikkelen om belanghebbenden toegang te geven.

De Enterprise Service Bus en internet worden te weinig benut. Bedrijven blijven hangen in de jaren negentig met grote ERP-olifanten die ‘manusje van alles’ spelen. Waar de visie ontbreekt, grijpt de boekhouder de macht! Logistiek is geen boekhouding en vereist real-time registratie en sociale inclusie.

Neem bijvoorbeeld de banken. Die werkten vroeger ook altijd met één groot IT-systeem. Het geheel voldeed, maar individuele functies waren voor hun klanten ontoereikend. Innovatie kwam van buiten door Binck, Bitcoin, Adyen, Paypal, Crowdfinancing, Tikkie, Moneyou etc. Hap voor hap namen zij functies over en/of voegden dienstverlening toe.

Als bedrijf voor de organisatie van je supply chain je ERP-systeem centraal blijven stellen, is daarom echt een doodlopende weg. Die olifant moet de kamer uit. Je weet wat ze altijd zeggen Hans: je krijgt de software die je verdient. Ik zou dat anders willen stellen. Om überhaupt te kunnen blijven verdienen, komt het voor je toekomstige logistiek echt aan op je softwarekeuzes. Voor elke taak of functie in je supply chain zijn tegenwoordig specifieke applicaties beschikbaar die het leven van de logistiekeling makkelijker maken. Dankzij de Enterprise Service Bus en internet zijn deze losse logistieke executiesystemen eenvoudig te koppelen. Zowel onderling als met je ERP-systeem, dat dan kan blijven doen waar het goed in is. Zonder als een olifant een optimale logistieke uitvoering in de weg te staan.

Groet,

Hans Ketterings

HANS KETTERINGS

Yellowstar