Zou u uw bedrijf ‘standaard’ noemen? Nee toch? Een dergelijke bewering voelt eerder als een belediging. Alle energie, doorzettingsvermogen, creativiteit en ondernemerszin die aan elke onderneming ten grondslag liggen, zijn echt niet als ‘standaard’ te bestempelen. Verre van dat zelfs. Het is juist het onderscheidend vermogen dat het bestaansrecht van al die mooie, onderling van elkaar verschillende bedrijven rechtvaardigt. Elk met zijn eigen sterktes, opererend op een breed speelveld of juist in specifieke niches.

Waarom nemen bedrijven voor hun IT genoegen met een standaardproduct?

Een van de grote vragen die bij mij leven is waarom bedrijven voor het inrichten van hun IT dan wél genoegen nemen met een standaardproduct. Wordt IT niet belangrijk gevonden? Ik kan mij het haast niet voorstellen. Meer dan ooit is IT de basis voor het goed - en steeds beter - functioneren van een onderneming. Zowel intern als in de relatie tot klanten en de samenwerking met alle externe partners. Wie om zich heen kijkt, ziet het overal in de dagelijkse praktijk gebeuren. De succesverhalen van vandaag (en morgen) zijn IT-gedreven. Juist IT kan helpen een business naar het volgende niveau te brengen, logistieke ketens optimaal te laten functioneren, ketensamenwerking te realiseren, flexibel in te spelen op klantvragen, etc. Een standaard IT-product kan daarin onmogelijk allemaal voorzien. Elk bedrijf is immers uniek en stelt eigen eisen. Wat een standaardproduct zoals bijvoorbeeld SAAS (Software as a Service) biedt is of te veel, te weinig of anderszins iets suboptimaals. Dat is geen veroordeling, maar een logische consequentie van wat standaard nu eenmaal is.

Een keuze voor standaard heeft vele haken en ogen

Zijn het dan de kosten die bedrijven toch naar een standaard IT-product drijven? Het zou zo maar kunnen. Prijs is overal en altijd een belangrijke drijfveer. Zeker als leveranciers de belofte doen dat hún standaardproduct echt anders is. En wie zou er dan niet voor een op het eerste oog onderscheidende prijs op een dergelijk aanbod ingaan? Wat daarbij tevens een belangrijke rol speelt, is dat bedrijven vaak onvoldoende hun eigen processen in kaart hebben. Of vooraf niet of nauwelijks de eigen medewerkers betrekken bij de vraag waar echt behoefte aan is. Zou dit anders zijn, dan was aan de voorkant al direct duidelijk dat een standaardproduct echt niet aansluit bij wat het bedrijf daadwerkelijk nodig heeft.

De praktijk is helaas anders. Pas nadat het pad van een standaardoplossing is ingeslagen, komen gaandeweg de vele haken en ogen aan het licht. Het standaardproduct voldoet niet voor uitzondering één en twee, werkt niet in situatie drie en vier, etc. Of het product is zo veelomvattend en complex, dat medewerkers door de bomen het bos niet meer zien. Via eigen oplossingen werken zij ‘handig’ om het systeem heen. Wat er vervolgens gebeurt? De leverancier of een ander bedrijf wordt ingehuurd om alsnog vanuit de standaardoplossing maatwerk te leveren. Een veelal kostbaar en tijdrovend traject. Het standaardproduct is daar immers niet voor gemaakt. De aanvankelijk aantrekkelijke aankoopprijs gaat vele malen over de kop. Net zoals een keuze voor standaard ook impliceert dat wanneer de leverancier een update lanceert, deze altijd geldt voor iedereen. Ongeacht of dit nu wel of niet past in ieders specifieke bedrijfssituatie.

Customized verenigt het beste van twee werelden

Is dit daarmee een pleidooi om bij een IT-keuze altijd te kiezen voor maatwerk? Nee, dat zou geheel niet realistisch zijn. Voor veel bedrijven is maatwerk te kostbaar, duren ontwikkeltrajecten veel te lang en is intern geen capaciteit beschikbaar om dit soort trajecten adequaat te begeleiden. Waar ik wel voor pleit, is ‘customized’. Een standaard basis waar bovenop het vragende bedrijf en de leverancier direct vanaf de start samen naar een op de vraag toegesneden IT-oplossing toe werken. Daarbij zoveel mogelijk hergebruikend van wat al eerder is bedacht en nieuw bouwend wat voor de specifieke bedrijfssituatie noodzakelijk is. In kortcyclische sprints worden de eigen medewerkers meegenomen in het ontwikkeltraject, direct resultaten gerealiseerd en zijn steeds snel aanpassingen mogelijk. Op weg naar een optimaal eindproduct verenigt customized daarmee het beste van twee werelden. Het standaardproduct dat losstaand tekort schiet en het veelal te kostbare volledige maatwerk komen naadloos samen. Customized is voor mij het nieuwe standaard!