Bij onze 3PL en 4PL klanten merken we nog wel eens dat er een behoorlijke afstand is tussen de afdelingen Operations en IT. De mensen van Operations wachten op informatie die niet op tijd beschikbaar is, twijfelen aan de betrouwbaarheid van de gegevens uit de systemen en vinden de kosten van integraties nog al eens te hoog. De IT afdeling wordt op haar beurt continu geconfronteerd met ad hoc wensen van het management, diverse afdelingen en klanten. Is een logistiek integratieplatform de oplossing?

De dynamiek van logistiek

Logistieke dienstverleners zijn vrijwel zonder uitzondering zeer klant- en servicegericht. Om hun werk foutloos en zonder vertragingen en frustraties te kunnen doen hebben zij integraal inzicht nodig. Dat geldt zeker voor 4PL bedrijven; dat zijn echte ‘hubs’ waar informatie moet worden ontvangen, verwerkt en gedeeld. 

De irritaties van integraties

Om inzicht te krijgen moet u toegang hebben tot data en informatie uit veel verschillende bronnen. In technische termen: uw IT-systemen moeten met die van klanten en vervoerders worden gekoppeld. Via een ESB (Enterprise Service Bus) moet informatie worden uitgewisseld tussen verschillende systemen die niet dezelfde taal spreken, waardoor deze integraties veel tijd en geld kosten. Gedurende de integratiefase ontbreekt het inzicht wat nodig is om de volledige supply te kunnen managen. Er vallen gaten in tijd en kwaliteit en fouten liggen op de loer omdat informatie handmatig moet worden overgetypt. 

Voorkom spaghetti

Wanneer een nieuwe klant wordt aangesloten via het digitale stekkerblok (ESB), wordt vaak als eerste gekeken naar de integratietools van de applicatie die de klant gebruikt. Dat kan prima werken wanneer u een enkele klant bedient. Maar wanneer u meer klanten gaat aansluiten is het resultaat van deze aanpak een ‘spaghetti’ infrastructuur van 1 op 1 integraties die al snel onbeheersbaar en onbetaalbaar wordt. 

‘Never afraid of a new customer’

Het is duidelijk: integraties kunnen voor problemen zorgen waardoor elke nieuwe klant een potentieel hoofdpijndossier wordt. Hoe kunt u er voor zorgen dat uw organisatie nooit meer angst hoeft te hebben voor een nieuwe klant? Hoe kunt u er voor zorgen dat Operations en IT effectiever kunnen samenwerken en integraties veel sneller kunnen worden gerealiseerd? Het antwoord ligt in een logistiek integratieplatform voor uw volledige supply chain. Op basis van reeds ontwikkelde standaard componenten kunnen klanten en (toe)leveranciers makkelijk worden aangesloten en de gegevensuitwisseling kan snel en foutloos gerealiseerd worden.

Waar begint u?

Zo’n logistiek integratieplatform kan vele typen data en applicaties integreren. Het lijkt logisch om deze ketenintegratie direct bedrijfsbreed in te voeren, maar onze ervaring leert dat een andere aanpak productiever blijkt te zijn. Kijk waar het grootste en belangrijkste pijnpunt in uw supply chain informatievoorziening zit en los dat als eerste op. Hiermee doet u de nodige ervaring met het platform op, waardoor het maken van nieuwe koppelingen telkens sneller en met minimale foutkans zal verlopen. 

De voordelen van een logistiek integratieplatform

Door op deze manier naar ketensamenwerking te kijken verkort u de integratietijd, verhoogt u de voorspelbaarheid en realiseert u de laagste TCO (Total Cost of Ownership). Door ketenbreed inzicht bent u tevens in staat uw logistieke kosten te reduceren doordat u transporten slimmer en daardoor efficiënter kunt plannen. 

Yellowstar Star Connect

Een goed voorbeeld van een integratieplatform voor logistieke systeemintegratie in de keten is digitaal stekkerblok (ESB) Star Connect. Star Connect regisseert realtime de gegevensstromen in uw applicatielandschap door eenvoudige ketenintegratie. Het gebruiksvriendelijke platform heeft een open architectuur, waardoor alle gewenste applicaties en data formats worden ondersteund.